Omni3D Factory 2

Profesionální FFF

Omni3D je druhá generace 3D tiskárny Factory pro profesionální a průmyslové využití. Tiskárna má velký, barevný 7“ dotykový displej a tlačítko „emergency stop“. Do stavební komory lze přistupovat dvířkama v čele nebo zvrchu tiskárny. Ve Factory 2 nejsou řemenové posuvy jako je u podobných zařízeních, vše je na principu kovových šroubů v osách XYZ a díky tomu se zmaximalizovala přesnot, míra opotřebení a spolehlivost tisku.

02_sroubovice
03_displej
04_pohled_do_vnitr

Profesionální tisk

Factory 2 disponuje řízením teploty stavební komory, vyhříváním tiskové desky, chlazením filamentů a tiskových hlav kapalinou, plně automatickou kalibraci tiskové podložky, soutiskem obou hlav. Díky Omni patentovanému kapalinovému chlazení drah filamentů je zajištěna mechanická konzistence i při vysokých teplotách v komoře. Oproti jiných výrobců, Factory 2 díky třem na sobě nezávislých vertikálních uložení nepočítá při kalibraci korekci, ale nastavuje tiskovou desku do vodorovné polohy. Jakmile je deska vodorovně, kalibruje tiskárna optimální mezeru mezi hroty a tiskovou plochou. Již od první vrstvy je dosaženo přesného a rychlého kolmého tisku.

02_Factory_2.0_small_1 (1)
05_Upevneni_desky
06_Sestava_trysek

Profesionální průmyslové filamenty

Omni je otevřený G-code a neomezený filament systém. Doporučujeme pro kvalitní a přesný výtisk používat pouze Omni certifikované průmyslové filamenty, jelikož otestované materiály jsou nejlepší pro Factory 2.

Pro slicování je standardem Simplify3D společně s profily materiálů, které byly speciálně vytvořeny výrobcem. K dispozici jsou materiály teplotně odolnější, UV odolné, antistatické atd. Pro podpory se používá HIPS-20.

Simplify_logo

Pro profesionální přípravu tisku je standardní součástí Factory 2.